latvijaspirts.lv
      
2019. gada 12. novembris
Atgriezties uz sākuma lapu >>>
Novadu tradīcijas pirts celtniecībā
Kokorovīšu pirts
Spirēnu pirts
Ķoderu pirts ar vārāmo namiņu
Zīdeņu pirts
Kalna Kundziņu pirts
Mauru sētas dūmu pirts
Jaunrūnu pirts ar dzīvojamo kambari
Ilgupju pirts
Latgales sīkzemnieka sētas pirts
Krievu zemnieka sētas pirts

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Brīvības gatve 440, LV - 1056, Rīga
T.: 67994106 (ekskursiju pieteikšana)
T.: 67994515 (kase/inform. par apskatei atvērtajām ēkām)
T. 67994510 (administrācija)
Fakss: 67994178
E-pasts: info@brivdabas-muzejs.lv

http://virmus.ri.lv/

www.brivdabasmuzejs.lv

Ilgupju pirts

Informācijas avots: www.muzejs.lv

Muzejā kopš 1996.g
Celta Valkas apr. Vidagas pag. „Ilgupēs.”
 "Saimnieks iznāca sētsvidū, suņa skaļo reju aicināts. Pēc iepazīšanās un mūsu intereses par pirti saimnieks pastāstīja: - Jā, pirts celta, kad mans tēvs Rūdolfs Jaukulis te saimniekoja, ap 1927.g. Man tā sen nav bijusi vajadzīga un nevajadzēs arī uz priekšu. Mēs te esam divi vien ar sievu un kustoņi. Neviens no bērniem nedomā šurp atgriezties dzīvot. Pēc kāda laika būs atkal kā toreiz, kad mans vectēvs Pēteris Jaukulis te ienāca Sikšņu muižas mežā un līda līdumus. Upīti, kura tecēja gar viņam atļautās zemes malu, nosaucis par Ilgupi, jo visu mūžu ilgojies pēc savas zemes. Mājai arī devis nosaukumu Ilgupes. Šeit viņš ir pirmais iedzīvotājs. Bet pirti, to jūs varat dabūt, tāpat viņa satrūdēs un sabruks, jauciet nost un vediet prom kaut tūlīt. Mazbērni vismaz muzejā varēs apskatīt tēvtēva pirti." (U.Niedre. "Tīrums mežā").

 

galerija