latvijaspirts.lv
      
2019. gada 12. novembris
Atgriezties uz sākuma lapu >>>
Novadu tradīcijas pirts celtniecībā
Kokorovīšu pirts
Spirēnu pirts
Ķoderu pirts ar vārāmo namiņu
Zīdeņu pirts
Kalna Kundziņu pirts
Mauru sētas dūmu pirts
Jaunrūnu pirts ar dzīvojamo kambari
Ilgupju pirts
Latgales sīkzemnieka sētas pirts
Krievu zemnieka sētas pirts

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Brīvības gatve 440, LV - 1056, Rīga
T.: 67994106 (ekskursiju pieteikšana)
T.: 67994515 (kase/inform. par apskatei atvērtajām ēkām)
T. 67994510 (administrācija)
Fakss: 67994178
E-pasts: info@brivdabas-muzejs.lv

http://virmus.ri.lv/

www.brivdabasmuzejs.lv

Jaunrūnu pirts ar dzīvojamo kambari

Informācijas avots: www.muzejs.lv

Pirts celta ap 1815.g. Valmieras apr.
Sēļu pag. „Jaunrūnās.”
Muzejā kopš 1948.g.
 Ziņas par dzīvošanu pirtī 17.gs. sniedz Dobeles ārsts R.Lentīlijs, bet 18.-19.gs. pirts kā trūcīgo ļaužu miteklis pazīstama visā Latvijā. Dobeles mācītājs A.Bīlenšteins (1826-1907) rakstīja: "Senāk ļoti bieži, bet arī tagad vēl ne visai reti, darba nespējīgi veci ļaudis (vaļinieki) atrod pirtī dzīvokli. Savā jaunībā esmu pieredzējis, ka tādi pirtnieki sestdienas vakarā savu niecīgo mantību iznesa pirts priekšā pa to laiku, kad saimes ļaudis nāca mazgāties."

 Norādes par dzīvošanu pirtīs atrodamas arī latviešu tautas pasakās: velns savu kalpu uz maizes lizes gribējis iešaut karstā pirts krāsnī. Tas viņam nav izdevies, jo puisis uzgūlies uz lizes šķērsām. Nu velnam jāparāda, kā pareizi jāguļ, un puisis tad iešauj velnu pirts krāsnī, kur tas dabū galu.

 Saimnieki, negribēdami turēt savās dzīvojamās mājās īrniekus - vaļiniekus, kas gāja peļņā un saimniecības darbos piedalījās tikai īsu laiku, viņu izmitināšanai cēla pirtis ar dzīvojamo kambari. "Jaunrūnu" dūmu pirtī trīs telpas - vējtveris, dzīvojamais kambaris un mazgāšanās telpa ar akmens krāvuma krāsni

 

galerija