latvijaspirts.lv
      
2019. gada 12. novembris
Atgriezties uz sākuma lapu >>>
Novadu tradīcijas pirts celtniecībā
Kokorovīšu pirts
Spirēnu pirts
Ķoderu pirts ar vārāmo namiņu
Zīdeņu pirts
Kalna Kundziņu pirts
Mauru sētas dūmu pirts
Jaunrūnu pirts ar dzīvojamo kambari
Ilgupju pirts
Latgales sīkzemnieka sētas pirts
Krievu zemnieka sētas pirts

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Brīvības gatve 440, LV - 1056, Rīga
T.: 67994106 (ekskursiju pieteikšana)
T.: 67994515 (kase/inform. par apskatei atvērtajām ēkām)
T. 67994510 (administrācija)
Fakss: 67994178
E-pasts: info@brivdabas-muzejs.lv

http://virmus.ri.lv/

www.brivdabasmuzejs.lv

Mauru sētas dūmu pirts

Informācijas avots: www.muzejs.lv

"Mauru" sēta, Kurzeme, Roja

Muzejā kopš 1987.g.
Dūmu pirts zem viena jumta ar
vasaras virtuvi
 Pēc nostāstiem saimnieks Maurs atnācis purvainā mežmalā. Turpat cirtis kokus, no jūrmalas vēlis akmeņus un cēlis sev māju. Manteļskursteni mūrējis ēkas vienā galā, nevis centrā kā citās Kurzemes mājās. "Dižistabu" pārdalījis ar sienu, lai saimniekam būtu sava un bērniem sava istaba. Bet auksto galu jeb vasaras istabu ar dzirnu kambari blakus tā arī netika uzbūvējis.

Līdz 19.gs. beigām reti kur lauku sētās bija "mazās mājiņas". Dabiskās vajadzības nokārtoja "aiz pakša" skatam aizsegtākās vietās - aiz kūts vai cieši izpītiem žogiem, kur auga krūmi - kupli zaļoja nātres un nezāles. Saule, lietus, vaboles un citas sīkbūtnes veica sanitāros darbus. "Sirsniņu mājiņas" radās pilsētnieku dzīves ietekmē.

Pārējās sētas ēkas - divtelpu kūts nedaudzajiem mājlopiem, dūmu pirts zem viena jumta ar vasaras virtuvi un vientelpas "maizes" klētiņa būvētas ap taisnstūrveida pagalmu. Pagalma vidū aka. Attālāk zivju žāvētava zema ēciņa no tēstiem baļķēniem, durtiņām abos galos un maziem vēdlodziņiem.

 

galerija