latvijaspirts.lv
      
2019. gada 12. novembris
Atgriezties uz sākuma lapu >>>
Novadu tradīcijas pirts celtniecībā
Kokorovīšu pirts
Spirēnu pirts
Ķoderu pirts ar vārāmo namiņu
Zīdeņu pirts
Kalna Kundziņu pirts
Mauru sētas dūmu pirts
Jaunrūnu pirts ar dzīvojamo kambari
Ilgupju pirts
Latgales sīkzemnieka sētas pirts
Krievu zemnieka sētas pirts

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Brīvības gatve 440, LV - 1056, Rīga
T.: 67994106 (ekskursiju pieteikšana)
T.: 67994515 (kase/inform. par apskatei atvērtajām ēkām)
T. 67994510 (administrācija)
Fakss: 67994178
E-pasts: info@brivdabas-muzejs.lv

http://virmus.ri.lv/

www.brivdabasmuzejs.lv

Zīdeņu pirts

Informācijas avots: www.teurnet.lv un www.muzejs.lv

Muzejā kopš 1971.g.
Pirts sastāv no priekšnama un
mazgāšanās telpas.
Pirts celta 19.gs. beigās.
 Indriķa Livonijas hronika stāsta, ka igauņi, atkāpdamies no Autines, sagūstījuši latviešu virsaiti Tālivaldi, kad viņš gājis uz pirti, un pie uguns viņu līdz nāvei nomocījuši, bet lībieši pie Ikšķiles (1196.g.) no savām pirtīm gājuši uz Daugavu, lai tur nomazgātu saņemto kristīgo ticību.

 Otrā pasaules kara laikā Zemgalē "Zīdeņu" māju pirtiņā pulcējušies vietējie laukstrādnieki un krievu karagūstekņi, sprieduši kā pretoties vācu okupantiem.

galerija