latvijaspirts.lv
      
2020. gada 04. aprīlis
Atgriezties uz sākuma lapu >>>
Novadu tradīcijas pirts celtniecībā
Kokorovīšu pirts
Spirēnu pirts
Ķoderu pirts ar vārāmo namiņu
Zīdeņu pirts
Kalna Kundziņu pirts
Mauru sētas dūmu pirts
Jaunrūnu pirts ar dzīvojamo kambari
Ilgupju pirts
Latgales sīkzemnieka sētas pirts
Krievu zemnieka sētas pirts

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Brīvības gatve 440, LV - 1056, Rīga
T.: 67994106 (ekskursiju pieteikšana)
T.: 67994515 (kase/inform. par apskatei atvērtajām ēkām)
T. 67994510 (administrācija)
Fakss: 67994178
E-pasts: info@brivdabas-muzejs.lv

http://virmus.ri.lv/

www.brivdabasmuzejs.lv

Brīvdabas muzejs

 

 ... kad, ieejot krēslainajā istabā, Jums jāpieliec galva
zemajai palodai, atceraties arī šī žesta simbolisko nozīmi.
Mārtiņš Kuplais

 Brīvdabas muzejā sakrāti latviešu tautas dzīves pieminekļi. Visa pamatā ir mājas un citas senas lauku būves. Atnākot jaunākiem laikiem, tās novecoja un dzīvei kļuva nepiemērotas. Muzejā ēkas saglabātas un uzstādītas kā senāk - pa sētām un sakarībās, kādas bijušas Latvijas novados.
 Zemnieku un zvejnieku mājās ir mēbeles un iedzīves lietas, klētīs iebūvēti apcirkņi, guļ miltu tīnes un drēbju lādes. Vējdzirnavās var samalt graudus, bet amatnieku darbnīcās ir lietas, kas derējušas kalējam, podniekam vai kokamatniekam. Nav aizmirsti stīpoti koka spaiņi pie akām, dievkociņi puķu dobēs un ozolu un liepu gatves, kas aizved līdz sētai. Arī lauku baznīcās ir viss, kam bijis sakars ar luterāņu vai katoļu dievnamiem. Šķiet, darīts viss, lai muzejā būtu patiesa 18. - 20. gs. sākuma Latvijas lauku dzīves aina. To restaurēt ikdienā palīdz amatnieku darbošanās un sētu saimnieces tautas tērpos. 
 Šobrīd uz muzeja 80 ha zemes ir saglabātas 118 senceltnes. Senākā ir 16.gs. 1. pusē būvētā Bornes baznīca. Ekspozīcijā un krājumā glabājas ap 144 tūkstošiem lauku dzīves etnogrāfisko priekšmetu. Uz muzeju pārvestas, bet neuzceltas ir vēl 19 senceltnes - ūdensdzirnavas, muižas kalpu mājas, skaistas klētis. Ar unikālajiem eksponātiem, par ko jāpateicas agrīnajam dibināšanas gadam (1924), muzejs ir izcila Latvijas kultūras vērtība. Rūpīgs apmeklētājs novērtēs to un saskatīs - kā vēl šeit trūkst. Bet tāpēc jau muzejs pastāv!

 

 

galerija