latvijaspirts.lv
      
2019. gada 24. augusts
JAUNUMI
NOTIKUMI
SAUNA IN LATVIA Latvian traditional bathhouse
БАНИ ЛAТВИИ традиции, народные ритуалы
DVD Latviešu tradicionāla pirts Latvian traditional bath
Grāmata PIRTNIEKU STĀSTI
LATVIJAS PIRTS DIENA
BIEDRĪBA LATVIJAS PIRTS
VISS PAR PIRTS DZIVI
Pirts veidi
Pirts tradīcijas
Pirts padomi
Pirtsslotiņas
Pirts akmeņi
Pirts celtniecība
Aromaterapija
Ārstniecības augi
Dabas veltes
Veselība un skaistums
> Labas pašsajūtas pamati
> Miega skavās
> Austrumu masāžas
> Kā nosargāt mīlestību?
> Sāpes nav jācieš
> Vientulība
> Labrīt, vai grūti?
> Lins skaistumam
> Avenes skaistumam
> Ezera dūņas
> Zemenes skaistumam
> Cilvēka anatomija skaitļos
> Kas ir SPA?
> Kas ir zāles?
> Kas ir slimība?
> Asins organismā
> Neguli uz āderes!
> Augi un kosmetoloģija
> Afrodītes augi
> Lēds priekš smukum
> Ko darīt, ja pazūd balss
> Receptes veselības skaistuma atgūšanai
> Stounterapija
> Duša
> Saudzēsim rokas
> Garīgam līdzsvaram
> Kad bailes aizžņaudz elpu
> Augu vannu viedi
> Augu vannu iedarbība
> Ūdens tīrībai
> Vanna
> Saaukstēšanās
Mājas lietas
Svināmās dienas un tradīcijas
Mālu terapija
Garšaugi no Annas Šmites
Eglona Brūna saimniecība
IEPAZĪSTIES!
PIRTS SKOLA
Pirts Upesrūķi
Pirts Brūveri
Pirts Nāras
Pirts Azote
Pirts Kundziņi
Pirts Bērzaine
Pirts Avoti
Pirts Rozēni
Pirts Šalkas
Pirts Piekūni
Lauku sēta Jāņkalni
Pirts Pļavenieki
Pirts Spārītes pie Rāznas
Ezermalas - Pirtslietas
Brīvdabas muzejs
Meņģeļu pirts
Viktora Ķirpa Ates muzeja pirts
EKO SOLIS Dabīgas lineļļas - koka darvas krāsas, koka kubli
Dr. Tereško tējas
Kalējs Edvīns Šakalis
Latvijas pirts 2010 - Latvian sauna - Латвийская баня
Latvijas pirts 2011 - Latvian sauna - Латвийская баня
Latvijas pirts 2012 - Latvian sauna - Латвийская баня
Latvijas pirts 2013 - Latvian sauna - Латвийская баня
LATVISKIE PIRTS SVĒTKI 2015
Latvijas pirts svētki 2017
FORUMS
GALERIJAS
Kas ir zāles?


"Восхваление ста лекарств " 
Лао-Цзюнь

 Лао-Цзюнь молвит: 
 С древних времён человек мудрости, совершенствуясь, мог продвигаться по этому пути лишь малыми шагами. А в прегрешениях он менялся к худшему лишь через мельчайшие движения. То, посредством чего он был способен действовать, можно назвать вкушением лекарств. Приведём эти сто лекарств.

 • Соблюдение норм ритуала в движении и покое - это лекарство. 
 • Податливость тела и мягкость характера - это лекарство. 
 • Милосердие в действиях и гармония в сердце - это лекарство. 
 • Соблюдение ритма в движениях и паузах - это лекарство. 
 • Устремление к моральной силе и отстранение от себя соблазнов плоти - это лекарство. 
 • Довольствуясь своей судьбой, воспринимать всё как должное - это лекарство. 
 • Не брать того, что достаётся тебе сверх положенного - это лекарство. 
 • Преодолевая гнев, сохранять любовь - это лекарство. 
 • Стремиться к непринуждённому и свободному взаимодействию - это лекарство. 
 • Желать людям счастья - это лекарство.
 • Спасать в беде и помогать в трудностях - это лекарство. 
 • Перевоспитывать глупых и наивных - это лекарство. 
 • Призывать к исправлению склоняющихся к смуте - это лекарство. 
 • Предостерегать и увещевать молодых и неопытных - это лекарство. 
 • Наставлять и просвещать заблудших и ошибающихся - это лекарство. 
 • Помогать старым и слабым - это лекарство. 
 • Использовать силу, чтобы помогать людям - это лекарство. 
 • Сочувствовать обездоленным, жалеть одиноких - это лекарство. 
 • Быть милостивым к бедным, помогать просящим подаяние - это лекарство. 
 • Имея высокое положение, дружить с простыми людьми - это лекарство. 
 • Быть скромным и уступчивым в разговоре - это лекарство. 
 • С почтением и уважением относиться к младшим по рангу - это лекарство. 
 • Не требовать возвращения старых долгов - это лекарство. 
 • Искренне и с верой сочувствовать и утешать - это лекарство. 
 • Говоря конкретно, быть прямым и искренним - это лекарство. 
 • Радуясь прямоте, пользоваться и искривлением - это лекарство. 
 • Не спорить об истинном и ложном - это лекарство. 
 • Сталкиваясь с агрессией, не реагировать грубо - это лекарство. 
 • Претерпев позор, не хранить обид - это лекарство. 
 • Развивать стремление к добру и уходить от зла - это лекарство. 
 • Отказываясь от красивого, брать безобразное - это лекарство. 
 • Отказываясь от многого, брать малое - это лекарство. 
 • С восхищением относиться к добродетели мудрых - это лекарство. 
 • При встрече с мудрецом обращать критический взгляд на себя - это лекарство. 
 • Не проявлять себя, выставляя напоказ - это лекарство. 
 • Отвергать заслуги и брать на себя труд - это лекарство. 
 • Не хвастаться своими устремлениями к добру - это лекарство. 
 • Не скрывать чужих заслуг - это лекарство. 
 • Не досадовать при тяжёлой работе - это лекарство. 
 • Воспринимая реальность, хранить прочность веры - это лекарство. 
 • Скрывать тайное стремление ко злу - это лекарство. 
 • Будучи богатым, представлять себя нищим - это лекарство. 
 • Почитая продвижение других людей, побеждать себя - это лекарство. 
 • Не относиться к самому себе слишком уважительно - это лекарство. 
 • Радоваться достойным поступкам других людей - это лекарство. 
 • Не стремиться к разврату в половой жизни - это лекарство. 
 • В процессе обретений и потерь смотреть на самого себя со стороны - это лекарство. 
 • Скрывая внутренние силы, совершать милосердные действия - это лекарство. 
 • Не ругать ничего живого - это лекарство. 
 • Любить говорить добрые слова - это лекарство. 
 • За беды и болезни возлагать вину на самого себя - это лекарство. 
 • Сталкиваясь с трудностями, не уклоняться и не отказываться - это лекарство. 
 • Делая благо, не надеяться на воздаяние - это лекарство. 
 • Желать людям исполнения их стремлений - это лекарство. 
 • Быть в сердце спокойным, а в мыслях пребывать как в храме - это лекарство. 
 • В сердце безмятежность, а в мыслях устойчивость - это лекарство. 
 • Не помнить старого зла - это лекарство. 
 • Исправляя заблуждения, избавляться от зла - это лекарство. 
 • Услышав порицание, принять его как стимул к изменению - это лекарство. 
 • Не вмешиваться в чужие ситуации - это лекарство. 
 • В гневе и раздражение контролировать себя - это лекарство. 
 • Разрешать в мыслях интеллектуальные проблемы - это лекарство. 
 • Оказывать почтение по отношению к пожилым людям - это лекарство. 
 • И за закрытой дверью, в уединении строго блюсти себя - это лекарство. 
 • Воспитывать в себе почтение к старшим и любовь к младшим - это лекарство. 
 • Искоренять зло и поощрять добро - это лекарство. 
 • В чистоте и честности довольствоваться своей судьбой - это лекарство. 
 • В помощи людям хранить верность - это лекарство. 
 • Помогать во время солнечных и лунных затмений - это лекарство. 
 • Бороться с ревностью и побеждать сомнения - это лекарство. 
 • Быть спокойным, непринуждённым и великодушным - это лекарство. 
 • Думать о духовности и помнить о пути - это лекарство. 
 • Чтить и возвышать тексты мудрецов - это лекарство. 
 • Побуждать к достижению мудрости - это лекарство. 
 • Выполняя трудную задачу, не томиться этим - это лекарство. 
 • Чтить Небо и уважать Землю - это лекарство. 
 • Хранить безмятежность покоя в отсутствии стремлений - это лекарство. 
 • Быть контактным, покладистым, скромным и уступчивым - это лекарство. 
 • Любить жизнь и ненавидеть убийство-гибель - это лекарство. 
 • Не стремиться к накоплению большого богатства - это лекарство. 
 • Не нарушать заповедей и запретов - это лекарство. 
 • Честность, бескорыстность, верность и вера - это лекарство. 
 • Не жаждать богатства - это лекарство. 
 • Не жечь горных деревьев - это лекарство. 
 • Если пуста колесница, помочь подвезти чужой груз - это лекарство. 
 • Прямо критикуя, сохранять верность и веру - это лекарство. 
 • Радоваться тому, что человек обладает моральной силой - это лекарство. 
 • Стремиться помогать обездоленным - это лекарство. 
 • Нести тяжесть вместо пожилого человека - это лекарство. 
 • Искоренять эмоции, избавляться от любви - это лекарство. 
 • Быть добрым в сердце и сострадательным в мыслях - это лекарство. 
 • Находить радость в том, чтобы призывать людей делать добро - это лекарство. 
 • Пользуясь богатством, творить милосердие - это лекарство. 
 • Пользуясь высоким положением, творить добрые дела - это лекарство.  

Лао-Цзюнь молвит: это и есть сто лекарств. 

 Болезнь возникает у человека в связи с ошибками и грехами, которые он совершает, не осознавая их сути и не видя истинных причин. Как следствие этого появляются недуги. А непосредственные причины состоят в воздействии питья, пищи, ветра, холода, тепла, дыхание-ци которых вызывает болезнь.
 Так, как человек нарушает законы и не сообразуется с истиной, его дух-шэнь приходит в состояние, при котором души-хунь исчерпываются, а души-по погибают. А если их нет в телесной форме, тогда материальная оболочка становится пустой, так как в ней не удерживается семя-цзин и дыхание-ци. Потому-то внешние воздействия ветра и холода способны поразить организм.  
 Именно в связи с этим человек мудрости, даже пребывая в неизвестности отшельничества, не осмеливается совершать неправильные действия.  
 Даже занимая великие должности, он не осмеливается извлечь из этого выгоду. 
 Он соразмеряет свою телесную форму с одеждой, которую носит. Питается лишь в меру потребности организма. 
 Будучи богатым и знатным, не потакает своим желаниям. 
 Даже если он беден и положение его убого, он не осмеливается нарушать заповеди.
 Потому извне ничто не может причинить ему вреда и изнутри его не поражают болезни

Reģistrētajiem
Epasts:
Parole:
 Reģistrēties