latvijaspirts.lv
      
2020. gada 23. janvāris
Atgriezties uz sākuma lapu>>>
Viktora Ķirpa Ates muzejs
Viktors Ķirps
Vidzemes zemnieku sēta
Muzeja tradīcijas
Viktora Ķirpa Ates muzejs iegūst valsts atzīta muzeja statusu
Pļaujas svētki Atē

Ķirpa Viktora Ates muzejs
Ates dzirnavas, brīvdabas muzejs

www.atesmuzejs.lv

Adrese: juridiskā adrese: ""Cempjos-2, Kalncempju pagasts, Alūksnes  novads LV-4342

Faktiskā adrese: "Ate", Annas pagasts, Alūksnes novads LV-4341

Kontakti:
Muzeja vadītāja
Natālija Pomerance
Tālr. 29400393
Muzeja speciālisti, GIDI
Tālr. 26563597
E pasts: atesmuzejs@inbox.lv 
 

Muzeja ekspozīcijas darba laiki:

Dienas      Vasarā    Ziemas sezonā
Pirmdiena  SLĒGTS      SLĒGTS Otrdiena 10:00 –16:00 
                          10:00 – 16:00
Trešdiena 10:00 – 16:00 
                          10:00 – 16:00
Ceturtdiena 10:00 – 16:00 
                          10:00 – 16:00
Piektdiena 10:00 – 16:00 
                          10:00 – 16:00
Sestdiena 11:00 – 16:00 
                          10:00 – 16:00
Svētdiena 11:00 – 16:00 SLĒGTS

ĀRPUS DARBA LAIKA pieņemam pēc iepriekšēja pieteikuma

Ieejas maksa par muzeja apskati:
- pieaugušajam  Ls 1,50/personai
- skolēnam,pensionāram Ls ,70/personai

Muzeja teritorijas izmantošana, apskate (līdz ekspozīcijas atvēršanai) Ls 0,30/pers.

Gida pakalpojuma izmaksas muzejā
- pieaugušo grupai  Ls 7,00/stundā
- skolēnu grupai  Ls 5,00/stundā

Muzeja krājuma pamatā ir Ates muzeja veidotāja Viktora Ķirpa personīgā kolekcija ar kultūrvēsturisku nozīmi, kas ar aktu nodota Kalncempju pagasta novadpētniecības muzejam 1999.gada 18.februārī. Kolekcijā bija 4036 vienības, šobrīd krājumā ir 4254 vienības.

 

Viktora Ķirpa Ates muzejs iegūst valsts atzīta muzeja statusu

Ilze Bogdanova 08.12.2008. www.aluksniesiem.lv

 Pēc gadu ilga pārtraukuma, Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs ieguvis valsts atzīta muzeja statusu, ko Muzeju valsts pārvaldes izsniegtās akreditācijas apliecības veidā tā vadība saņēma aizvadītās nedēļas trešdienā.
 
  
Pērn akreditācija atlikta muzeja vadības maiņas dēļ, norāda Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma glabātāja Māra Gaigaliete. „Nebija arī nokomplektētas štata vietas – no sešām vietām trīs bija vakantas,” viņa saka. Tiesa, kad novembra sākumā Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītāja Natālija Pomerance devusies uz Latvijas Muzeju padomes sēdi, neatrisinātās problēmas ar dzirnavu ēkas īpašniekiem kalpojušas par iemeslu tikai vienam jautājumam – vai gadījumā, ja tik grūti iet, nevajadzētu no tās atteikties? „Lai gan esmu jauns vadītājs, es uzskatu, ka šeit ir meklējami daudzi problēmas risinājumi,” savā atbildē uzsvērusi N.Pomerance, piebilstot, ka šeit strādājošajiem ideju tālākajai darbībai netrūkst.

Visam pamatā – ikdienas darbs

 „Es domāju, ka pats svarīgākais ir ikdienas darbs. Ja šis darbs ir, tad akreditācijas iziešanu nejūt,” jautāta, vai gatavošanās akreditācijai prasījusi daudz laika un pūļu, apgalvo N.Pomerance. Arī M.Gaigaliete piebalso, ka visus piecus gadus, kopš iepriekšējās akreditācijas, strādāts ar apziņu, ka nedrīkst neko atlikt uz pēdējo brīdi. „Domāju, ka arī komisija, atbraucot uz šejieni, redzēja, ka visam pamatā ir bijis darbs,” viņa klāsta. „Pat tajā gadā, kad mēs bijām tikai trīs, mēs papildinājām ekspozīcijas saturu, veidojām aprakstus. Nebija tā, ka vadītāja nav un muzejā vairs nekas nenotiek.”

Izpilda gandrīz visus ieteikumus

 M.Gaigaliete norāda, ka no iepriekšējās akreditācijas pieciem ieteikumiem muzeja darbības uzlabošanā izpildīti gandrīz visi – precizēts muzeja juridiskais statuss un vadītājas atbildības līmenis, krājuma dokumentācija papildināta ar muzeju priekšmetu saglabātības raksturojošajiem lielumiem, kā arī visās ēkās ierīkota signalizācija. Neizpildītie punkti saistīti ar dzirnavu ēkas īpašniekiem, attiecībā uz kuriem tiks turpināts meklēt iespējas noslēgt līgumu par ēkas izmantošanu. „Tie ir tādi ieteikumi, ko gada laikā nevar izpildīt,” atzīst M.Gaigaliete. N.Pomerance atklāj, ka otrs ieteikums turpmākajam darba cēlienam saistīts ar muzeja ēku un teritorijas drošības apstākļu uzlabošanu, kas šobrīd ir aktuāls vairumam Latvijas muzeju.

galerija