latvijaspirts.lv
      
2020. gada 23. janvāris
Atgriezties uz sākuma lapu>>>
Viktora Ķirpa Ates muzejs
Viktors Ķirps
Vidzemes zemnieku sēta
Muzeja tradīcijas
Viktora Ķirpa Ates muzejs iegūst valsts atzīta muzeja statusu
Pļaujas svētki Atē

Ķirpa Viktora Ates muzejs
Ates dzirnavas, brīvdabas muzejs

www.atesmuzejs.lv

Adrese: juridiskā adrese: ""Cempjos-2, Kalncempju pagasts, Alūksnes  novads LV-4342

Faktiskā adrese: "Ate", Annas pagasts, Alūksnes novads LV-4341

Kontakti:
Muzeja vadītāja
Natālija Pomerance
Tālr. 29400393
Muzeja speciālisti, GIDI
Tālr. 26563597
E pasts: atesmuzejs@inbox.lv 
 

Muzeja ekspozīcijas darba laiki:

Dienas      Vasarā    Ziemas sezonā
Pirmdiena  SLĒGTS      SLĒGTS Otrdiena 10:00 –16:00 
                          10:00 – 16:00
Trešdiena 10:00 – 16:00 
                          10:00 – 16:00
Ceturtdiena 10:00 – 16:00 
                          10:00 – 16:00
Piektdiena 10:00 – 16:00 
                          10:00 – 16:00
Sestdiena 11:00 – 16:00 
                          10:00 – 16:00
Svētdiena 11:00 – 16:00 SLĒGTS

ĀRPUS DARBA LAIKA pieņemam pēc iepriekšēja pieteikuma

Ieejas maksa par muzeja apskati:
- pieaugušajam  Ls 1,50/personai
- skolēnam,pensionāram Ls ,70/personai

Muzeja teritorijas izmantošana, apskate (līdz ekspozīcijas atvēršanai) Ls 0,30/pers.

Gida pakalpojuma izmaksas muzejā
- pieaugušo grupai  Ls 7,00/stundā
- skolēnu grupai  Ls 5,00/stundā

Muzeja krājuma pamatā ir Ates muzeja veidotāja Viktora Ķirpa personīgā kolekcija ar kultūrvēsturisku nozīmi, kas ar aktu nodota Kalncempju pagasta novadpētniecības muzejam 1999.gada 18.februārī. Kolekcijā bija 4036 vienības, šobrīd krājumā ir 4254 vienības.

 

Vidzemes zemnieku sēta

 Laika gaitā (kopš 1985.g.) izveidots muzeja komplekss,
 Vidzemes zemnieku sēta ar dzīvojamo saimes māju, riju, klēti, šķūni, pirti - pavisam 13 ēkām - un Ates dzirnavas. 
 Lielajā sienas akmenī dzirnavu ēkas pagrabtelpā iekalts skaitlis 1795, kas nepārprotami liecina par dzirnavu dzimšanas gadu. Tās celtas kā ūdensdzirnavas ar divām turbīnām. Ūdens trūkuma reizēs dzirnavu agregāti darbināti ar tvaika gāzģeneratora katliem, petrolejas un dīzeļmotoriem. Pirmskara laikā un pēc tā dzirnavās bija vilnas pārstrādes cehs. Savām un kaimiņu vajadzībām ražota elektrība.
 Pēc dzirnavu īpašnieka A.Reingarta repatriācijas uz Vāciju 1938.gadā tās bijušas dažādu saimnieku rokās. Katrs centies ēkas izmantot, maz gādājot par saglabāšanu un atjaunošanu. Tagad Ates dzirnavas ar aizsprostu, tās iekārtas un ūdenskrātuve ir Alūksnes rajona nozīmes tehnikas vēstures piemineklis.

galerija